Tom I

Spis treści tomu 1

 

Część I – WPROWADZENIE DO NEUROLOGII

1. Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego Janusz Moryś

Układ ruchu

Układ piramidowy

Jądra podstawy i tzw. układ pozapiramidowy

Układ czucia

Układ wzroku

Ośrodki ruchowe gałek ocznych

Układ słuchu i równowagi

Układ słuchu

Układ równowagi

Układ limbiczny

 

2. Badanie neurologiczne - Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda

Ogólna ocena zachowania się pacjenta, wyglądu i sposobu poruszania

Wywiad chorobowy - Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda

Aktualne dolegliwości

Przebyte choroby

Wywiad środowiskowy

Wywiad rodzinny

Wywiad od rodziny i opiekunów

Podsumowanie wywiadu

Badanie przedmiotowe - Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda

Badanie nerwów czaszkowych - Adam Niezgoda, Radosław Kaźmierski

Nerw I - nerw węchowy

Nerw II - nerw wzrokowy

Nerwy III, IV i VI - nerwy gałkoruchowe

Nerw III - nerw okoruchowy

Nerw IV - nerw bloczkowy

Nerw VI - nerw odwodzący

Nerw V - nerw trójdzielny

Nerw VII - nerw twarzowy

Nerw VIII - nerw przedsionkowo-ślimakowy

Nerw IX – nerw językowo-gardłowy i nerw X – nerw błędny

Nerw XI - nerw dodatkowy

Nerw XII - nerw podjęzykowy

Badanie układu ruchu

Oglądanie - Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda

Badanie napięcia mięśniowego - Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda

Badanie siły mięśniowej - Adam Niezgoda, Radosław Kaźmierski

Ocena siły mięśniowej - Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda

Badanie odruchów - Adam Niezgoda, Radosław Kaźmierski

Badanie odruchów ścięgnistych w kończynach górnych

Badanie odruchów ścięgnistych w kończynach dolnych

Skurcze kloniczne

Odruchy powierzchniowe

Badanie czucia - Adam Niezgoda, Radosław Kaźmierski,

Badanie czucia powierzchniowego

Badanie czucia powierzchniowego na tułowiu

Badanie czucia powierzchniowego na kończynach górnych

Badanie czucia powierzchniowego na kończynach dolnych

Badanie czucia proprioceptywnego: ułożenia i wibracji

Objawy patologiczne - Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda

Badanie zborności ruchów - Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda

Badanie kręgosłupa - Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda

Badanie chodu - Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda

Zaburzenia chodu

Chód nieprawidłowy o charakterze asymetrycznym

Chód nieprawidłowy o charakterze symetrycznym na szerokiej podstawie

Chód nieprawidłowy o charakterze symetrycznym

Badanie objawów oponowych - Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda

Badanie objawów korzeniowych - Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda

Badanie czynności autonomicznego układu nerwowego - Adam Niezgoda, Radosław Kaźmierski

Zmienność zatokowa

Zaburzenia wydzielania potu

Schemat badania neurologicznego - Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda

Badanie chorego z zaburzeniami świadomości oraz chorego nieprzytomnego - Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda

Skale kliniczne w neurologii - Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda

 

3. Zespoły objawowe w neurologii - Sławomir Michalak, Jan P. Mejnartowicz

Zaburzenia świadomości - Sławomir Michalak

Jakościowe zaburzenia świadomości

Ilościowe zaburzenia świadomości

Zespoły i objawy neuropsychologiczne - Sławomir Michalak

Zespół oponowy - Sławomir Michalak

Zaburzenia widzenia, spojrzenia, źreniczne i gałkoruchowe - Sławomir Michalak

Niedowidzenie

Zaburzenia źreniczne

Zaburzenia ruchomości gałek ocznych

Zaburzenia spojrzenia skojarzonego

Opadanie powiek

Zespoły nerwów czaszkowych - Sławomir Michalak

Zespoły uszkodzenia płatów półkul mózgu - Sławomir Michalak

Zaburzenia siły mięśniowej – Jan P. Mejnartowicz

Zespół górnego neuronu ruchowego

Uszkodzenie półkulowe

Uszkodzenie pnia mózgu

Uszkodzenie rdzenia kręgowego

Zespół dolnego neuronu ruchowego

Zespoły korzeniowe

Uszkodzenia splotów

Uszkodzenie nerwów obwodowych

Zaburzenia złącza nerwowo-mięśniowego

Miopatie

Zaburzenia czucia – Jan P. Mejnartowicz

Uszkodzenie nerwów obwodowych

Uszkodzenie korzeni i splotów

Uszkodzenie rdzenia kręgowego

Uszkodzenie pnia mózgu

Uszkodzenie wzgórza

Uszkodzenie kory mózgu

Zaburzenia koordynacji i zawroty głowy – Jan P. Mejnartowicz

Niezborność

Ataksja móżdżkowa

Ataksja czuciowa

Zawroty głowy

Zaburzenia ruchowe i ruchy mimowolne – Jan P. Mejnartowicz

Drżenie

Pląsawica

Zaburzenia związane z uszkodzeniem jądra niskowzgórzowego (Luysa)

Hemibalizm

Dystonia

Atetoza

Mioklonie

Tiki

Zaburzenia czynności pęcherza moczowego i zaburzenia oddechu – Jan P. Mejnartowicz

Zaburzenia czynności pęcherza moczowego

Zaburzenia oddechu

 

4. Badania laboratoryjne w chorobach układu nerwowego Sławomir Michalak, Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda, Mikołaj Pawlak, Jan P. Mejnartowicz

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego – Sławomir Michalak

Nakłucie lędźwiowe

Różnicowanie przypadkowego skrwawienia płynu mózgowo-rdzeniowego od krwotoku podpajęczynówkowego

Podstawowe badania płynu mózgowo-rdzeniowego

Biochemiczne badania płynu mózgowo-rdzeniowego

Immunologiczne badania płynu mózgowo-rdzeniowego

Identyfikacja drobnoustrojów metodą polimerazowej reakcji łańcuchowej

Biochemiczne różnicowanie płynu mózgowo-rdzeniowego i wydzieliny z nosa

Znaczenie podstawowych badań hematologicznych w chorobach układu nerwowego – Sławomir Michalak

Znaczenie badania moczu w chorobach układu nerwowego – Sławomir Michalak

Badania biochemiczne w chorobach układu nerwowego – Sławomir Michalak

Badania układu krzepnięcia – Sławomir Michalak

Badania w zakresie układu wydzielania wewnętrznego – Sławomir Michalak

Badania laboratoryjne (biochemiczne) przydatne w podstawowej diagnostyce chorób mięśni – Sławomir Michalak

Badania immunologiczne w chorobach układu nerwowego – Sławomir Michalak

Diagnostyka neurogenetyczna Jan P. Mejnartowicz

Diagnostyka genetyczna

Zastosowanie badań genetycznych

Badania cytogenetyczne

Genetyczne badania molekularne

Diagnostyka bezpośrednia (testy DNA)

Diagnostyka pośrednia (analiza sprzężeń)

Trudności związane z interpretacją wyników badań genetycznych

Typy dziedziczenia

Dziedziczenie autosomalne dominujące

Dziedziczenie autosomalne recesywne

Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X

Dziedziczenie wieloczynnikowe

Dziedziczenie mitochondrialne

Poradnictwo genetyczne

Badania neurogenetyczne (przykłady)

Choroba Wilsona (MIM 277900)

Choroba Parkinsona

Badania elektrofizjologiczne w praktyce neurologicznej – Adam Niezgoda

Elektroneurografia (ENG)

Przewodzenie ruchowe (czynność włókien ruchowych)

Przewodzenie czuciowe (czynność włókien czuciowych)

Przewodzenie w odcinkach proksymalnych

Elektromiografia (EMG)

EMG z użyciem igły

EMG pojedynczego włókna

Badanie złącza nerwowo-mięśniowego

Elektroencefalografia (EEG)

Podstawowe rytmy elektroencefalograficzne

Potencjały wywołane

Wzrokowe potencjały wywołane (WPW) – potencjały odpowiedzi korowej na bodźce wzrokowe

Słuchowe potencjały wywołane – potencjały odpowiedzi korowej i pnia mózgu na bodźce słuchowe

Somatosensoryczne potencjały wywołane – potencjały rdzenia kręgowego, pnia mózgu oraz kory mózgu w odpowiedzi na stymulację czuciowych nerwów obwodowych (np. pośrodkowego czy piszczelowego)

Ruchowe potencjały wywołane

Potencjały wywołane związane z wydarzeniem poznawczym

Badania ultrasonograficzne w neurologii (neurosonologia) – Radosław Kaźmierski

Badanie ultrasonograficzne tętnic szyjnych

Ocena struktur (morfologii) ścian tętnic szyjnych

Pomiar grubości kompleksu intima-media

Grubość kompleksu intima-media i obecność blaszek miażdżycowych koreluje z występowaniem czynników ryzyka miażdżycy

Zmiany w obrębie ściany naczyniowej tętnic szyjnych a ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu

Blaszki miażdżycowe

Ocena morfologii ściany naczyniowej a profilaktyka i leczenie zmian miażdżycowych

Badanie spektrum przepływu krwi

Badania czynnościowe

Badanie tętnic kręgowych

Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska

Konwencjonalna metoda dopplerowska

Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska z obrazowaniem przepływu w kolorze

Techniki neuroobrazowe w diagnostyce neurologicznej – Mikołaj Pawlak

Pourazowe stłuczenie mózgu

Obrazowanie naczyń szyjnych i mózgowych

Obrazowanie perfuzji tkankowej

Obrazowanie metaboliczne

Zastosowanie środków kontrastowych

Zaawansowane techniki obrazowania strukturalnego i czynnościowego mózgu

 

5. Wprowadzenie do neuropatologii Wielisław Papierz, Paweł P. Liberski

Badanie pośmiertne mózgowia i rdzenia kręgowego (technika sekcji stosowana w neuropatologii)

Wybrane techniki neuropatologiczne

Wybrane kategorie zmian neuropatologicznych

 

6. Badanie neuropsychologiczne i jego rola w procesie diagnostycznym w neurologii - Tomasz Sobów

Badanie neuropsychologiczne - ogólne zasady i zastosowania

Typowe zastosowania badania neuropsychologicznego (oceny psychometrycznej) w neurologii

Przesiewowe metody oceny funkcji poznawczych

Czynniki swoiste dla pacjenta. Normy a interpretacja wyników badania neuropsychologicznego

Znaczenie diagnostyki neuropsychologicznej w neurologicznej praktyce klinicznej