Autorzy

WYKAZ AUTORÓW

prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska
Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób
Zwyrodnieniowych CUN
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie

prof. dr hab. Anna Członkowska
II Klinika Neurologii
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

dr n. med. Izabela Domitrz
Katedra i Klinika Neurologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Hanna Drac
Klinika Neurologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. med. Tomasz Dziedzic
Katedra i Klinika Neurologii
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków

prof. zw. lrena Hausmanowa-Petrusewicz
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Joanna Iłżecka
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. n. med. Dariusz J. Jaskólski
Klinika Neurochirurgii i Onkologii
Centralnego Układu Nerwowego
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak,
prof. nadzw. CMKP
Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP
w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak
Klinika Neurologii i Epileptologii
Instytut ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie

prof. zw. dr hab. n. med. Jacek Juszczyk
emerytowany profesor Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Alicja Kalinowska-Łyszczarz
Katedra i Klinika Neurologii
Zakład Neurochemii i Neuropatologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski,
prof. UM w Poznaniu
Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk
Katedra i Klinika Neurologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska
Klinika Neurologii i Epileptologii
Instytut ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie

prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski
Katedra i Klinika Neurologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

prof . zw. dr hab. n. med. Alicja Kurnatowska
emerytowany profesor Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

prof. dr hab. med. Paweł P. Liberski
Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii
Katedra Onkologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Klinika Neurochirurgii
Instytut ,,Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi

dr med. Tomasz Litwin
II Klinika Neurologii
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

prof. dr hab. med. Jacek Losy
Zakład Neuroimmunologii Klinicznej
Katedra i Klinika Neurologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

dr hab. n. med. Maria Łukasik
Klinika Neurologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

dr n. med. Jan P. Mejnartowicz
Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych
Układu Nerwowego z Pododdziałem
Leczenia Udarów
SP ZOZ MSW w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego

dr hab. n. med. Sławomir Michalak
Zakład Neurochemii i Neuropatologii
Katedra i Klinika Neurologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
Zespół Badawczo-Leczniczy Chorób
Neuroimmunologicznych
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego PAN
w Warszawie

prof. dr hab. med. Janusz Moryś
Zakład Anatomii i Neurobiologii
Gdański Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Adam Niezgoda
Katedra Neurologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

prof. dr hab. med. Wielisław Papierz
Instytut Nauk o Zdrowiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Płocku

dr n. med. Mikołaj A. Pawlak
Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

dr hab. med. Joanna Pera
Katedra Neurologii
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum,
Kraków

dr hab. n. med. Halina Sińczuk-Walczak,
prof. nadzw.
Instytut Medycyny Pracy
im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi

prof. dr hab. med. Jarosław Sławek
Zakład Pielęgniarstwa
Neurologiczno-Psychiatrycznego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Oddział Neurologii i Oddział Udarowy
Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku

prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik
Katedra Neurologii
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum,
Kraków

dr hab. Tomasz Sobów,
prof. nadzw. UM w Łodzi
Zakład Psychologii Lekarskiej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. med. Anna Tylki-Szymańska
Klinika Chorób Metabolicznych
Instytut ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie

dr n. med. Marcin Wnuk
Katedra i Klinika Neurologii
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum,
Kraków