Przedmowa

Przedmowa do II wydania

Szanowni Państwo, Mili Studenci!

Oddajemy do rąk Państwa drugie już wydanie podręcznika pod bezpretensjonalnym tytułem Neurologia – tym razem w nowej, znacznie zmienionej szacie.

Uprzednia edycja, z 2006 roku, spełniła chyba już swoje zadanie – służyła wiernie kilku rocznikom studentów zarówno na zajęciach z neurologii, jak i – mamy nadzieję – przed egzaminem.

Czas biegnie nieubłaganie dla wszystkich; wszelako jest on wyjątkowo surowy dla autorów i redaktorów publikacji książkowych, powinni oni bowiem zdawać sobie sprawę z nieuchronnego postępu wiedzy i – jeżeli chcą w jakiejkolwiek mierze istnieć na rynku wydawniczym – muszą rewidować i unowocześniać wydawane monografie i podręczniki.

Ta konstatacja przyświecała nam, gdy przed ponad rokiem zdecydowaliśmy się na przygotowanie drugiego, znacznie zmienionego wydania Neurologii z odnowionym składem autorskim. Istotnym novum jest możliwość skorzystania ze strony internetowej: www.neurologia.pzwl.pl, zawierającej fotogramy, zdjęcia, uzupełnienia tabelaryczne oraz filmy poświęcone badaniu neurologicznemu i stanom patologicznym w neurologii klinicznej.

Podręcznik zachował uprzedni układ, jednak podzielono go na dwa tomy; tom pierwszy obejmuje część wstępną, w tomie drugim zamieszczono zasadniczą część kliniczną i część uzupełniającą – nie mniej ważną dla zainteresowanych neurologią. Podobnie jak w pierwszym wydaniu, treści uzupełniające dla danych rozdziałów – choć istotne merytorycznie – pisane są drobnym drukiem. W końcowej części drugiego tomu podręcznika znajduje się test zawierający 70 pytań jednokrotnego wyboru (dostępny również na stronie internetowej), przy którego rozwiązywaniu można zrekapitulować wiedzę wyniesioną z lektury książki. Odpowiedzi na każde z pytań testu zawarte są w treści podręcznika. Klucz do rozwiązania zadań testowych otwiera się prostym pytaniem – zabawnie nie-medycznym.

Jak w przypadku poprzedniego wydania, także i teraz liczymy na uwagi od Czytelników – będą one podstawą do wprowadzenia zmian w potencjalnych, kolejnych wydaniach książki.

Życzymy miłej i owocnej lektury …

prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski

prof. dr hab. med. Paweł P. Liberski

Poznań, Łódź 2013