Rada Naukowa

Rada Naukowa

prof. dr hab. med. Hieronim Bartel
Wieloletni kierownik Zakładu Histologii i Embriologii WUM/UM w Łodzi, obecnie pracownik Wydziału Humanistycznego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Cypryk
Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych UM w Łodzi

prof. dr hab. Wacław Droszcz

prof. dr hab. Józef Drzewoski
Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej UM w Łodzi

dr Piotr Gajewski
II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ

prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński
Katedra i Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Jan Goch


prof. dr hab. n. med. Urszula Godula-Stuglik
Katedra Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Zakład Radiognostyki

prof. dr hab. n. med. Roman Jaeschke
MC Master University Hamilton, Canada

dr hab. n. med. Jacek Jawień

Katedra Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr n. med. Jan Kłopotowski

prof. dr hab. n med. Franciszek Kokotprof. dr hab. n. med. Ryszard Korbut
Katedra Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. n. med. Jan Kuydowicz
Katedra Chorób Zakaźnych UM w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Witold Lukas
Katedra Medycyny Rodzinnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

lek. Jacek Łuczak
Główny Inspektorat Sanitarny

prof. zw. dr hab. Kazimierz Marek

prof. nadzw. dr hab. Ryszard Markert
Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi

dr n. med. Artur Mierzecki
Samodzielna Pracownia Kształcenia Lekarza Rodzinnego PUM w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ

prof. dr han. n. med. Michał Myśliwiec
Klinika Nefrologii i Transplantologii z Oddziałem Dializ UM w Białymstoku

prof. dr hab. Jerzy Nawrocki
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Wojciech Noszczyk 
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, II Wydziału Lekarskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowak
Centralny Szpital Kliniczny SUM

dr hab. n. med. Rafał Olszanecki
Katedra Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr n. med. Lech Panasiuk
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Andrzej Prelich

prof. dr hab. n. med. Jan Tatoń

prof. dr hab. Krystyna Wąsowska-Królikowska
Katedra Pediatrii UM w Łodzi

dr n. med. Paweł Wołkow
Katedra Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Narzędzia

Medi-narzędzia

 • Opublikuj prezentację
 • Dodaj notatki
 • mediGIEŁDA
 • mediFORUM
 • Dodaj profil
 • Dodaj wydarzenie
 • Partnerzy portalu:  Skróty

 • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
  dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
  dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
 • Zobacz produkty >>
 • Reklama w portalu >>