mediPIGUŁKI

 • Edycja danych
 • Moje aktywne mediPIGUŁKI
 • Medi-narzędzia
 • Ulubione
 • Klub książki
 • Doładuj konto mediPUNKTAMI
 • Szukaj w mediPIGUŁKI

      Układ:
  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Cukrzyca

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj


   Kupuję e-dostęp

  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Skazy krwotoczne

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj

   Po przeczytaniu będziesz wiedział:

   • Jaki jest aktualny podział skaz krwotocznych?
   • Jak rozpoznawać i różnicować poszczególne skazy krwotoczne?
   • Jakie są rzadkie zespoły genetyczne przebiegające pod postacią skaz krwotocznych?
   • Jak leczyć aktywną skazę krwotoczną w zależności od rodzaju i obrazu klinicznego?


   Kupuję e-dostęp

  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Pierwotne zespoły zapalenia naczyń

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj

   Po przeczytaniu będziesz wiedział:

   • Jakie są najczęstsze objawy związane z zapaleniem naczyń?
   • Jak przeprowadzić odpowiednią diagnostykę w kierunku chorób przebiegających z zapaleniem naczyń?
   • Jakie są swoiste przeciwciała dla poszczególnych jednostek chorobowych?
   • Jakie powinno się wdrożyć postępowanie po potwierdzeniu rozpoznania zapalenia naczyń?


   Kupuję e-dostęp

  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Układowe choroby tkanki łącznej

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj


   Kupuję e-dostęp

  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Powikłania cukrzycy

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj


   Kupuję e-dostęp

  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Choroby zawodowe układu oddechowego

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj


   Kupuję e-dostęp

  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Ostre zatrucie lekami

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj


   Kupuję e-dostęp

  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Ostre zatrucie gazami

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj

   Po przeczytaniu będziesz wiedział:

   • Jaki obraz kliniczny prezentowany jest przy ostrych zatruciach gazami?
   • Które gazy wywołujące zatrucia należą do drażniących?
   • Jakie leczenie powinno być zastosowane w zatruciu gazami w zależności od czynnika etiologicznego?

   Kupuję e-dostęp

  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Ostre zatrucie związkami chemicznymi

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj

   Po przeczytaniu będziesz wiedział:

   • Jak rozpoznać zatrucia w zależności od substancji?
   • Jakie stosujemy odtrutki specyficzne w zależności od substancji?
   • Przy jakich zatruciach wolno wywoływać wymioty?
   • Jak powinno się leczyć ciężkie zatrucia alkoholem etylowym i innymi substancjami chemicznymi?

   Kupuję e-dostęp

  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Przewlekła choroba niedokrwienna serca

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj

   Po przeczytaniu będziesz wiedział:

   • Jakie są kryteria rozpoznania dusznicy bolesnej?
   • Jakie są rzadsze odmiany dusznicy bolesnej?
   • Jakie powinno się przeprowadzić postępowanie diagnostyczne w przypadku bólu w klatce piersiowej?
   • Jak leczyć chorobę niedokrwienną serca w zależności od obrazu klinicznego?

   Kupuję e-dostęp

  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Choroby opłucnej i śródpiersia

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj

   Po przeczytaniu będziesz wiedział:

   • Jakie procesy chorobowe i mogą przebiegać z odczynem opłucnowym?
   • Jak różnicować wysięk i przesięk opłucnowy na podstawie kryteriów Lighta?
   • Czego objawem jest przesunięcie śródpiersia?
   • Jakie są nowotwory opłucnej i śródpiersia?


   Kupuję e-dostęp

  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Zaburzenia rytmu serca

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj

   Po przeczytaniu będziesz wiedział:

   • jakie są kryteria rozpoznania zaburzeń rytmu nadkomorowych?
   • jak leczyć ostre stany związane z zaburzeniami rytmu nadkomorowych?
   • jakie zastosować leczenie przewlekłe po incydentach sercowych związanych z zaburzeniami rytmu?
   • jakie są główne grupy leków antyarytmicznych?
   • jak rozpoznać nagłe zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór oraz jakie wdrożyć postępowanie?
   • jakie są kryteria rozpoznania bloków przedsionkowo – komorowych oraz odnóg pęczka Hisa?
   • na czym polega elektroterapia i jakie są wskazania do tego rodzaju leczenia?


   Kupuję e-dostęp

  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Śródmiąższowe choroby płuc

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj

   Po przeczytaniu będziesz wiedział:

   • Jaki jest typowy obraz kliniczny dotyczący poszczególnych śródmiąższowych chorób płuc?
   • Jakie są najlepsze metody diagnostyczne potwierdzające rozpoznanie oraz pomocne w rozpoznaniu różnicowym?
   • Jakie kroki terapeutyczne powinno się podejmować w zależności od stopnia zaawansowania choroby?
   • Jakie jest rokowanie przy poszczególnych schorzeniach śródmiąższowych płuc?


   Kupuję e-dostęp

  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Niedokrwistości

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj

   Po przeczytaniu będziesz wiedział:

   • Jaki jest podział niedokrwistości?
   • Jak różnicować poszczególne typy niedokrwistości?
   • Jaka jest etiologia, obraz kliniczny oraz prawidłowa diagnostyka w kierunku niedokrwistości?
   • Jakie leczenie należy zastosować w odpowiednich typach niedokrwistości?


   Kupuję e-dostęp

  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Limfadenopatie

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj

   Po przeczytaniu będziesz wiedział:

   • Jakie schorzenia najczęściej objawiają się powiększeniem węzłów chłonnych?
   • Jak należy przeprowadzać diagnostykę w związku z limfadenopatią?
   • Czym charakteryzuje się chłoniak Burkitta?
   • Co to jest choroba Hodgkina?
   • Jak leczyć poszczególne postaci chorób rozrostowych limfatycznych w zależności od stopnia zaawansowania?
   • Jakie rokowanie jest w przebiegu poszczególnych chorób rozrostowych limfatycznych?


   Kupuję e-dostęp

  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Choroby układu granulocytarnego

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj

   Po przeczytaniu będziesz wiedział:

   • Jakie są najczęstsze przyczyny nieprawidłowego rozmazu krwi obwodowej w zakresie granulocytów?
   • Jakie fizjologiczne stany powodują zaburzenia w rozmazie krwi?
   • Jak różnicować poszczególne postacie neutrofilii?
   • Jakie stany przebiegają z zaburzeniami linii eozynofilów, bazofilów i monocytów?


   Kupuję e-dostęp

  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Choroby mieloproliferacyjne

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj

   Po przeczytaniu będziesz wiedział:

   • Jaki jest podział chorób mieloproliferacyjnych?
   • Jakie są czynniki złe rokowniczo w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych?
   • Jak różnicować ch.mieloproliferacyjne w oparciu o rozmaz szpiku kostnego?
   • Jak powinna przebiegać diagnostyka?
   • Jakie leczenie jest najwłasciwsze w zależności od stanu klinicznego oraz rodzaju choroby mieloproliferacyjnej?


   Kupuję e-dostęp

  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Wrodzone zaburzenia krzepnięcia krwi

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj

   Po przeczytaniu będziesz wiedział:

   • Które z zaburzeń krzepnięcia są wrodzone, a które mogą być nabyte?
   • Jak rozpoznawać wrodzone zaburzenia krzepnięcia?
   • Jak powinna wyglądać prawidłowa diagnostyka różnicowa?
   • Jakie leczenie powinno być zastosowane w zależności od rodzaju zaburzenia i obrazu klinicznego?


   Kupuję e-dostęp

  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Nabyte zaburzenia krzepnięcia krwi

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj

   Po przeczytaniu będziesz wiedział:

   • Jakie czynniki krzepnięcia są zależne od witaminy K?
   • Zażywanie których leków przez pacjenta predysponuje do zmian w koagulogramie?
   • Jak leczyć nabyte zaburzenia krzepnięcia w zależności od etiologii?
   • Jakie są kryteria rozpoznania DIC?
   • Jakie są szczególne postacie DIC?
   • Co to są immunokoagulopatie?

   Kupuję e-dostęp

  • Czym są mediPUGUŁKI?

   Białaczki

   Tekst pochodzi z książki: "Choroby wewnętrzne" Autor podręcznika: Franciszek Kokot
   Pigułkę przygotował: Magdalena Cabaj

   Po przeczytaniu będziesz wiedział:

   • Jakie są kryteria rozpoznania ostrej białaczki szpikowej?
   • Jakie kroki diagnostyczne i terapeutyczne podejmować w przypadku ostrej białaczki limfatycznej?
   • Jakim obrazem klinicznym charakteryzuje się przewlekła białaczka szpikowa?
   • Jakie są podstawowe metody leczenia białaczek w zależności od jej rodzaju?

   Kupuję e-dostęp

  « poprzednie   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  

  Narzędzia

  Medi-narzędzia

 • Opublikuj prezentację
 • Dodaj notatki
 • mediGIEŁDA
 • mediFORUM
 • Dodaj profil
 • Dodaj wydarzenie
 • Partnerzy portalu:  Skróty

 • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
  dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
  dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
 • Zobacz produkty >>
 • Reklama w portalu >>